De stad Naxos op Sicilië ligt aan de voet van de Etna Uitzicht op de stad Savoca vanaf de kerk van Sint-Nicolaas Trappen die leiden naar de Kerk van de Heilige Drie-eenheid en naar het Convento Agostiniano (Augustijner klooster) in Forza d-Agro. De kerk van Sint Nicolaas in Savoca in het noordoosten van Sicilië.


Voorpagina
Over het Siciliaans
Alfabet
Handige woorden en zinnen
Taalcursussen
Voorbeeldteksten
Contact
Talennet
Links

Het Siciliaanse alfabet

Het Siciliaanse alfabet - L'alfabetu Sicilianu
Het Siciliaans wordt geschreven in een anagepaste versie van het Latijnse alfabet. Daarvan gebruikt het Siciliaans de letters K, W, X en Y niet, tenzij in buitenlandse leenwoorden. Het Siciliaans is al een geschreven taal sinds de 13 eeuw. Tot een uniforme schrijfwijze is het nooit gekomen. Ook vandaag de dag nog is het Siciliaans voor de meeste mensen alleen een gesproken taal, zij spreken het thuis, maar weten niet hoe ze het zouden moeten schrijven. Sommige mensen schrijven en publiceren poëzie, romans en andere literatuur in het Siciliaans. Zij gebruiken meestal het onderstaande alfabet.

 

 

Nr. Hoofd-letter Kleine letter Naam Uitspraak Opmerkingen
1 A a a    
2 B b bi    
3 C c ci k / tsj Hard als een k voor de letters a, o en u.
Als tsj voor de letters e en i.
4 D d di    
5 Ḍḍ ḍḍ Ḍḍi dh Ongeveer als in het Engelse dine.
6 E e e    
7 F f effe    
8 G g gi g / dzj Als in goal voor de letters a, o, u en e.
Dzj als in Jane voor de letters e en i.
9 H h acca stom  
10 I i i    
11 J j i longa    
12 L j elle    
13 M m emme    
14 N n enne    
15 O o o    
16 P p pi    
17 Q q cu k  
18 R r erre    
19 S s esse    
20 T t ti    
21 U u u oe Als in groep.
23 V v vi /vu    
24 Z z zeta ts Als in Mozart. 

© Harmen Schoonekamp | Contact |

 

 
Advertenties

Met reclameopbrengsten wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?